Newspaper standard

Advertenties aanleveren met het juiste kleurprofiel voor een goede kleurweergave!

Vanaf 1 februari 2008 sluit Medibel+ zich aan bij de internationale ISO standaard ISO12647-3 voor kranten “ISOnewspaper26v4” voor een optimaal drukresultaat van uw advertenties in de Belgische kranten.

Meer info kan u hier downloaden.

Het kleurprofiel, voor de omzetting van RGB naar CMYK beelden – gebruikt in Photoshop – bepaalt hoe de kleur wordt weergegeven na druk!

Medibel+ – m.a.w. alle uitgevers in België – vragen om volgend profiel te gebruiken:

  • ISOnewspaper26v4 voor krantenadvertenties

Omdat het gebruik van het juiste kleurprofiel heel belangrijk is voor de drukkwaliteit vraagt Medibel+ om in de naam van de file het gebruikte kleurprofiel te vermelden.

  • Filenaam_INP.pdf voor ISOnewspaper26v4
Newspaper standard
Naamgeving Profiel beeldomzetting Download profiel
Filenaam_INP.pdf ISOnewspaper26v4.icc

Alternatief
Er bestaat ook een mogelijkheid uw advertentie aan te leveren met het ISOcoated_v2_300_eci profiel.
Omdat het gebruik van het juiste kleurprofiel heel belangrijk is voor de drukkwaliteit vraagt Medibel+ om in de naam van de file het gebruikte kleurprofiel te vermelden.

  • Filenaam_IC.pdf voor ISOcoated_v2_300_eci
Alternatief
Naamgeving Profiel beeldomzetting Download profiel
Filenaam_IC.pdf ISOcoated_v2_300_eci.icc

Let op indien u een kleurechte proef aanlevert!
Indien u publiciteiten aangemaakt met dit alternatief kleurprofiel (ISOcoated_v2_300_eci), dient de kleurechte proef wel aangemaakt te worden met het ISOnewspaper26v4 profiel. Dit wil zeggen dat de klant zelf voor de fileconversie moet instaan van ISOcoated_v2_300_eci naar ISOnewspaper26v4, via de mogelijke conversie softwares. (GMG Colorserver – Alwan CMYK Optimizer – Callas PDF Color2Convert).

Controlestrip
Er bestaat ook een mogelijkheid om na te gaan of de aangemaakte kleurpoef binnen de toleranties van ISOnewspaper26v4 (IFRA26) proeven valt door de kleurproeven te voorzien van een Ugra/Fogra strip en deze nadien te controleren aan de hand van een meetfile. De meetfiles kunt u hier downloaden:
 Media Wedge v2.0
 Media Wedge v3.0