Magazine standard

Advertenties aanleveren met het juiste kleurprofiel voor een goede kleurweergave!

Het kleurprofiel, voor de omzetting van RGB naar CMYK beelden -gebruikt in Photoshop- bepaalt hoe de kleur wordt weergegeven na druk!

Medibel+ -m.a.w. alle uitgevers in België- vraagt om volgend profiel te gebruiken:

  • ISOcoated_v2_300_eci voor magazineadvertenties

Omdat het gebruik van het juiste kleurprofiel heel belangrijk is voor de drukkwaliteit vraagt Medibel+ om in de naam van de file het gebruikte kleurprofiel te vermelden.

  • Filenaam_IC.pdf voor ISOcoated_v2_300_eci
Magazine standard
Naamgeving file Profiel beeldomzetting Download profiel
Filenaam_IC.pdf ISOcoated_v2_300_eci.icc

Controlestrip

Er bestaat ook een mogelijkheid om na te gaan of de aangemaakte kleurpoef binnen de toleranties van ISOcoated_v2_300_eci.cci (FOGRA39) proeven valt door de kleurproeven te voorzien van een Ugra/Fogra strip en deze nadien te controleren aan de hand van een meetfile.
De meetfiles kunt u hier downloaden:
 Media Wedge v2.0
 Media Wedge v3.0