Gratis VIGC ‘Output Essentials’ paneel voor InDesign, aangeraden door Medibel+

Problemen moet je bij de bron aanpakken. Daarom heeft het VIGC een nieuwe – gratis – tool gelanceerd, om de workflow van designers te stroomlijnen en zo fouten te voorkomen. De tool is een extra paneel voor Adobe InDesign waarin een heel aantal essentiële functies gegroepeerd zijn. Medibel+ vindt het VIGC paneel in ieder geval al een aanrader!

Het VIGC Output Essentials paneel bevat twee verschillende workflows: een eerste voor EPUB’s, web en tablet publishing en een tweede voor drukwerk en ‘hybride’ toepassingen, waarbij een drukklare PDF herbruikt wordt voor tablets. Het paneel zelf is opgedeeld in vijf verschillende stappen:

Stap 1: het laden van preflight profielen en export presets

In de eerste stap kan u de juiste live preflight profielen laden en de bijpassende PDF presets/joboptions (Medibel+ / GWG). Heeft u geen idee welk profiel u moet kiezen voor uw job? Geen nood! We hebben ook een link voorzien die u helpt bij het maken van de juist profielkeuze.

Stap 2: basisinstellingen voor documenten

De tweede stap is opgesplitst in 2 workflows. Een workflow voor EPUB/Web/Tablet en een workflow voor het drukwerk of hybriede toepassingen. Hier wordt aandacht besteed aan het correct aanmaken van een document. Bv. de juiste kleurinstellingen, het instellen van de Transparency Blend Space, Overprint preview en een ‘bleed’. De Transparency Blend Space is zo iets wat veel mensen niet kennen, maar wat wel een invloed heeft op de uiteindelijke kleur van objecten met transparantie.

Stap 3: preview van documenten

In de derde stap kan u kiezen tussen een ‘gewone’ Preview mode voor de EPUB/web/tablet workflow en de Proof Colors mode voor drukwerk, waar er bv. ook rekening zal gehouden worden met de ‘output intent’ en waar ook de Transparency Blend Space en Overprint Preview correct zullen gezet worden, voor ’t geval dit niet in de vorige stap was gebeurd.

Stap 4: controleren van documenten

Hierin vindt u in de eerste plaats de live preflight functie van Adobe InDesign, maar er is ook een check op lokale formattering (essentieel voor publicatie van EPUB’s). En een laatste controle kan ook zeer nuttig zijn: het opsporen van beelden en teksten met een te hoge inktbezetting.

Stap 5: exporteren/inpakken

Als laatste stap is er de Export/Package functie met bv. export naar EPUB, naar een drukklare PDF of het inpakken van het document via de ‘package’ functie.

Het output essentials paneel kan hier gratis gedownload worden.